HiQ TEAMS

HiQ Teams – Projektista jatkuvaan palveluun

Johto ja operatiivinen toiminta tarvitsevat menestyäkseen mm.:​

 • ajantasaisen näkyvyyden projekteihin ja palveluihin​
 • yhdenmukaiset työtavat ja työmallit​
 • yhdenmukaiset raportointikäytännöt​
 • ajantasaisen dokumentaation​
Ratkaisun elinkaari ei pääty ensimmäiseen projektiin – projektin tulokset ovat alku jatkuvalle palvelulle ja tuotantokäytölle. Kuka huolehtii elinkaaresta, kun projektin henkilöt siirtyvät uusiin tehtäviin? Miten varmistetaan palvelutaso (SLA)?

Valmiit ja yhdenmukaiset toimintatavat tehostavat projektien ja jatkuvan palvelun toimintaa, sekä tuovat kustannussäästöjä, nostavat laatua ja pienentävät tuotantovaiheen riskejä​. Projektit ja jatkuvat palvelut tarvitsevat toimivan ja yhtenäisen ekosysteemin. Samalla varmistetaan kustannustehokas ja laadukas transitio.

HiQ Teams - Ratkaisu elinkaaren hallintaan

Tarjoamme yhteisen ekosysteemin ratkaisun koko elinkaaren ajalle.

 • HiQ Teams – Projektitoimisto pilvestä
 • HiQ Teams – Jatkuvan palvelun toimisto pilvestä

HiQ on Atlassian Experts – kumppani: HiQ Teams perustuu Atlassian – ratkaisuihin sekä HiQ:n projektinhallintaan (PMO) ja Elinkaaripalveluihin. Ekosysteemiä käytetään HiQ:n omasta pilvestä ja kaikki data sijaitsee Suomessa. Yhdistämällä koestetut toimintamallit ja menetelmät, sekä parhaat työkalut varmistamme sen, että investoinnit saadaan nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tuottamaan.

Mitä hyötyjä HiQ Teams tuo?

Projektit

 • Nopea ja helppo projektipalveluiden käyttöönotto
 • Ajantasainen näkyvyys projektityöhön ja hankesalkkuun, yhteneväiset työtavat
 • Single Sign-On: kaikki tarpeellinen integroitu yhteen
 • Valmiit projektimallit, kehitysmallit, julkaisusuunnitelmat, user story -esimerkit ja seurantamallit
 • 3.osapuolten yhteistyö

Jatkuvat palvelut

 • Nopea ja helppo tuki- ja ylläpitopalveluiden käyttöönotto
 • Yhteinen ekosysteemi projektien kanssa
 • Single Sign-On: kaikki tarpeellinen integroitu yhteen
 • Valmiit tuki- ja seurantamallit
 • 3.osapuolten yhteistyö
 • Tarvittavan työkalupakin määrittely
 • Tarvittavat lisämoduulit helposti käyttöön

Kustannustehokkuus

 • Nopea käyttöönotto
 • Maksat todellisen käyttäjämäärän mukaan
 • Yhtenäiset toimintatavat ja menetelmät
 • Asiakas ja 3.osapuolet käyttävät samaa ekosysteemiä – ei useita eri ympäristöjä
 • Tehokas ja nopea siirto projekteista jatkuviin palveluihin
 • Asiakas käyttää – HiQ hallinnoi ja tukee

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Mika Huovinen, mika.huovinen(at)hiq.fi, 040-503 8725.

Atlassian Experts

Veikkaus

Veikkauksen järjestelmien kautta kulkee viikoittain noin 6 miljoonaa pelitapahtumaa. HiQ loi Veikkaukselle työkalun, jolla hallitaan kaikkia pelikohteita sekä automatisoidaan niihin liittyvien tietojen käsittelyä. Ratkaisun avulla Veikkaus vähentää kohteiden käsittelyyn tarvittavaa manuaalista työtä ja vähentää virheiden määrää. Projekti toteutettiin ketterillä menetelmillä ja tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Vantaan Energia

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tavoitteena oli löytää luotettava ratkaisu prosessien seurantaan ja raportointiin. HiQ toteutti Vantaan Energialle FRENDS-integraatioalustaan perustuvan integraatioratkaisun, jonka avulla seurataan prosessien etenemistä, tietojen oikeellisuutta ja palvelutasojen toteutumista reaaliajassa. Ratkaisun avulla mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua jo etuajassa.

Suur-Savon Sähkö

Suur-Savon Sähkö halusi toimivan laadunvarmistusprosessin nykyisiin ja tuleviin järjestelmähankkeisiin. HiQ toi tarvittavaa osaamista testausprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. HiQ:n testauspäällikkö myös koulutti asiakkaan  IT:n valittujen testaustyökalujen ja menetelmien käyttöön. Projektin myötä Suur-Savon Sähkö sai käyttöönsä toimivan, toistettavan testausmallin.

Suomen Lähikauppa

Suomen Lähikauppa ja HiQ ICC ovat tehneet integraatioyhteistyötä vuodesta 1993 lähtien. Integraatioiden avulla hallitaan mm.  SLK:n tilausliikennettä. Keväällä 2011 käynnistettiin mittava uudistushanke, jonka puitteissa olemassa olevat integraatiot siirrettiin FRENDS Iron -integraatioalustan hallittaviksi. Uudistuksen myötä SLK sai käyttöönsä modernin integraatioympäristön ja tukevan pohjan tuleville integraatiotarpeille.

Terveystalo

Suomen suurin terveyspalveluyritys, Terveystalo, laajensi mobiilipalveluitaan Windows Phone –puhelimiin. HiQ:n toteuttaman ajanvaraussovelluksen avulla Terveystalon asiakkaat voivat turvallisesti ja helposti hallita varauksiaan ajasta ja paikasta riippumatta. Terveystalo ja HiQ lähtivät mukaan Windows Phone -sovelluskehitykseen Suomessa ensimmäisten joukossa.

MTV Media

MTV Media halusi tehostaa mediamyyntiään ja yhteistyötä mediatoimistojen kanssa. HiQ:n toteuttaman LIVE-mediamyyntijärjestelmän avulla automatisoidaan MTV:n mainosmyyntiprosessia ja parannetaan mediatoimistojen palvelutasoa. Innovatiivisen palvelujärjestelmän myötä MTV parantaa mediamyyntinsä reaaliaikaisuutta ja minimoi varauksiin tarvittavaa käsityötä.