Laadunvarmistus

Kulu vai sijoitus? Järjestelmäkehityksen tehottomuus ja manuaaliset toistot ovat organisaatioille hyvin kalliita  ̶  tuotanto-ongelmista puhumattakaan. HiQ Finlandin laatuosaajat autamme asiakkaitamme näissä pulmissa:

 • Tehostamme ohjelmistoprojekteja tarjoamalla valmiit, uudelleenkäytettävät toimintamallit ja työkalut
 • Toimimme kustannustehokkaasti varmistamalla oikean resursoinnin oikeaan aikaan
 • Tehostamme testausta automatisoimalla rutiinit
 • Tehostamme toimintoja tavoitteellisuudella ja mittaamisella
 • Kartoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa projektien tyypilliset ongelmakohdat ja etsimme niihin yksilölliset ratkaisut

Miksi HiQ?

 • 80 testauksen ja laadunvarmistuksen ammattilaista hyödynnämme työssämme pitkän kokemuksen kautta kehitettyjä käytäntöjä ja prosesseja, joita olemme käyttäneet menestyksekkäästi vaativissakin projekteissa.
 • Läpinäkyvyys ja vahva yhteistyömalli ovat laadun tae: Laadunvarmistuksen ammattilaiset vahvistavat yhteistyömallia teknologiaosaajien ja liiketoimintaosaajien välillä.
 • Vahvuutemme on tekninen osaaminen, toimialan tuntevat, fyysisesti lähellä olevat ja erittäin osaavat laadunvarmistuksen asiantuntijat. Nämä ovat vastauksemme säästöjen saavuttamiseen, laadun parantamiseen ja asiakkaan laatukumppanina toimimiseen.
 • Tarjoamme skaalautuvat laadunvarmistuspalvelut asiakkaan tarvelähtöisesti: oikeat tekijät oikeaan tarpeeseen, ei tyhjäkäyntiä.
 • Palveluasenteemme on saanut kiitosta ja tavoitteenamme jokaisessa asiakastoimeksiannossa on korkea asiakastyytyväisyys.
 • Laadunvarmistuksen prosessimme ja toimintamallimme perustuvat ISO9001:2000 ja IEEE829 –standardeille.
 • Yleisten kaupallisten testaustyökalujen lisäksi hallitsemme erinomaisesti open source –teknologiat. 

Veikkaus

Veikkauksen järjestelmien kautta kulkee viikoittain noin 6 miljoonaa pelitapahtumaa. HiQ loi Veikkaukselle työkalun, jolla hallitaan kaikkia pelikohteita sekä automatisoidaan niihin liittyvien tietojen käsittelyä. Ratkaisun avulla Veikkaus vähentää kohteiden käsittelyyn tarvittavaa manuaalista työtä ja vähentää virheiden määrää. Projekti toteutettiin ketterillä menetelmillä ja tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Suur-Savon Sähkö

Suur-Savon Sähkö halusi toimivan laadunvarmistusprosessin nykyisiin ja tuleviin järjestelmähankkeisiin. HiQ toi tarvittavaa osaamista testausprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. HiQ:n testauspäällikkö myös koulutti asiakkaan  IT:n valittujen testaustyökalujen ja menetelmien käyttöön. Projektin myötä Suur-Savon Sähkö sai käyttöönsä toimivan, toistettavan testausmallin.

Lindorff

Suomen johtava asiakas- ja luottosuhdepalvelujen tuottaja Lindorff halusi varmistaa järjestelmänsä suoritus- ja skaalautumiskyvyn. Laatuasiantuntijaksi valittiin HiQ , joka toteutti järjestelmän suorituskykytestauksen. Projektin myötä Lindorff  sai arvokasta tietoa järjestelmänsä tilasta ja apua käyttökokemuksen parantamiseen.

 

Hong Kong Tavaratalot

Hong Kong Tavaratalot Oy etsi asiantuntijaa varmistamaan uuden verkkokauppansa toimintakyvyn. HiQ:n suorituskykytestauksella varmisttiin, että verkkopalvelu toimii odotetusti käyttäjämäärästä riippumatta. Testauksessa ilmenneiden ongelmien perusteella tehtiin hienosäätöjä, jotka paransivat huomattavasti järjestelmän toimintaa. Aikataulultaan haastava testausprojekti saatiin päätökseen reilussa viikossa.

European Batteries

European Batteries halusi asiantuntija-apua haastavan järjestelmähankkeen testaukseen. HiQ toimitti tarvittavat työkalut ja toteutti aivan uuden tuotannonohjausjärjestelmän hyväksymistestauksen. Riippumattoman testausasiantuntijan avulla European Batteries minimoi omaa riskiään ja saa toimivat testauskäytänteet oman testaustoimintansa tueksi.

A-Katsastus

A-Katsastus halusi ulkopuolisen asiantuntijan kantamaan kokonaisvastuun uuden  katsastusjärjestelmän laadunvarmistuksesta. HiQ toimitti projektin testaustyökalut, niitä tukevat prosessit ja testauspäällikön palvelut. Yhteistyön myötä A-Katsastus sai ammattimaiset laadunvarmistuskäytänteen organisaationsa hyötykäyttöön.